Apr.04

Altium

Tıbbi elektronik devre tasarımı üzerine stajyer olarak çalıştım. Burada Altium programı ile Ar-Ge’ si yapılan bir EEG cihazının power ve cpu kısmını çizdim (Mart-Nisan 2013, staj çalışma süresi 75 gün).

PCB Design,Donanım