Mar.24

İTÜ RSM Araştırma Görevliliği

2015’in 11. ayında İTÜ RSM Araştırma görevliliğine girerek ülkemizin ihtiyacı olan katma değeri yüksek projelerin alt yapılarının nasıl millileştirilebileceği konusunda çalışmalar yapmaya başladım. Bu konuda beni teşvik eden ve destekleyen herkese teşekkür ederim.

Aktif çalışma alanlarım:

Radyo Haberleşmesinde: VHF, UHF ve 802.11p ile güvenli demiryolu haberleşmesi alt yapısının planlanması ve geliştirilmesi.

Sunucu: Sunucu yazılımı: asp.net, mssql yazılımları ile gerçeklediğimiz servis yazılımı ile sunucumuza saha ve tren verilerinin alınarak işlenmesi ile alakalı yerlere (HMI veya kontrolör ekranı) bu verilerin yansıtılması.

Tren ve Saha ekipmanları Simülasyon Tool Yazılımı (Android): Donanım alımı hemen gerçekleştirilememe durumlarında saha ekipmanlarını ve trenleri mobil cihaz vasıtası ile simüle edebilme.

 

Eğitim,Tecrübe

Apr.04

Üniversite

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans (2014- ….).

Eğitim

Apr.04

Üniversite

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme programı Telekomünikasyon Mühendisliği (örgün devlet üniversitesi, 2008-2013).

Eğitim

Apr.04

Üniversite

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fenbilgisi Öğretmenliği (örgün öğretim, devlet üniversitesi, 2005), bu iş böyle olmayacak denip bırakıldı (2005-2006).

Eğitim

Apr.04