Üniversite

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fenbilgisi Öğretmenliği (örgün öğretim, devlet üniversitesi, 2005), bu iş böyle olmayacak denip bırakıldı (2005-2006).